2017 / 03 / 22
SAMSUNG 2016年度香港傑出運動員選舉
2017 / 03 / 17
2017/18年度青苗英式桌球培訓計劃
2017 / 03 / 14
2017校際美式桌球比賽
2017 / 03 / 06
2017香港21歲以下青少年英式桌球公開賽–第一站 (賽果)

由香港桌球總會主辦、康樂及文化事務署資助之2017香港21歲以下青少年英式桌球公開賽–第一站於天龍會(土瓜灣)舉行。經過連番激戰,已於3月5日圓滿結束。

 

2017 / 02 / 27
2017香港21歲以下青少年英式桌球公開賽–第一站 (8強)

由香港桌球總會主辦,康樂及文化事務署資助之2017香港21歲以下青少年英式桌球公開賽 - 第一站於天龍會(土瓜灣)舉行,八強球手已順利誕生。